Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư và danh mục dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 1413/QĐ-UBND 2019 bổ sung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư; danh mục các dự án, công trình điều chỉnh cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-KTNS ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất để giao cho các cơ sở tôn giáo trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cụ thể như sau:

1. Tổng số dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là 71 dự án với tổng diện tích là 352,94ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện trong 6 tháng cuối năm là 253,18ha. (phụ lục số 01 kèm theo).

2. Tổng số dự án đất tôn giáo là 132 dự án với tổng diện tích là 72,79ha. Trong đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2015 là 72,97ha. (phụ lục số 02 kèm theo).

3. Tổng số dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng là 01 dự án với tổng diện tích 4,40ha. (danh mục kèm theo).

Điều 2. Thông qua danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2015 là 07 dự án với tổng diện tích là 27,73ha. (phụ lục số 03 kèm theo).

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND danh mục thu hồi đất dự án công trình cần cập nhật Bà Rịa Vũng Tàu