Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND về thực hiện một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Ba Tri, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 3324/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 về việc xin thông qua Nghị quyết việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại khi làm nhiệm vụ đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

Dân quân từ chiến sĩ đến trung đội trưởng (trừ dân quân biển và dân quân thường trực), ấp (khu phố) đội trưởng khi được điều động ra khỏi địa bàn để tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thao, hội thi, diễn tập, phòng chống, khắc phục thiên tai, địch hoạ thì được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn chiến sĩ bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam và được trợ cấp tiền xe một lần đi - về trên một đợt tập trung nếu đi tự lực (mức trợ cấp bằng 1.000 đồng/km).

Điều 2. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách

Được bố trí trong dự toán hàng năm của ngân sách các cấp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thực hiên một số chế độ đối với lực lượng dân quân tự vệ Bến Tre

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực