Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2004/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 07 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ2

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

- Sau khi xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004, về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND,

QUYẾT NGHỊ

Thông qua các báo cáo của UBND thành phố và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2004

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2003, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành hiệu quả của UBND thành phố, của các ngành, các cấp, 6 tháng đầu năm 2004 tình hình kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục giữ vững và n định. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 46% kế hoạch, tăng 21% so cùng kỳ, thủy nông lâm đạt 51% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 45% kế hoạch, tăng 20,7% so cùng kỳ, thu ngân sách đạt 52,45% và chi ngân sách đạt 69,17% kế hoạch đề ra đầu năm. Các hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa cao so với kế hoạch đề ra, các dự án lớn về công nghiệp, du lịch triển khai chậm, công nghiệp nhà nước địa phương còn nhiều khó khăn, thu hút đầu tư chuyển biến chưa mạnh, sự gia tăng giá nguyên vật liệu xây dựng ảnh hưởng mạnh đến kế hoạch XDCB, các công trình trọng điểm và một số dự án tái định cư chưa đạt tiến độ đề ra. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng đã ảnh hưng đến đời sống nhân dân. Tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa vững chắc. Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây nhà trái phép còn xảy ra khá phổ biến.

II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2004

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2004 theo Nghị quyết HĐND, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đẩy mạnh XDCB, tập trung các công trình trọng điểm chào mừng 30 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, có biện pháp tăng thu cho ngân sách để bảo đảm nhu cầu chi, thực hiện chủ trương “an dân“ của Thành ủy, giải quyết các vấn đề văn hóa-xã hội bức xúc, cải cách hành chính và bảo đảm an ninh chính tr, trt tự an toàn xã hi.

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế

Tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, chú ý công nghiệp Nhà nước địa phương. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Năm doanh nghiệp 2004“ đồng thời sâu sát và giải quyết những khó khăn cụ th của từng doanh nghiệp. Phấn đấu đưa một số dự án đầu tư ln vào hoạt động nhằm đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp đề ra đầu năm. Hoàn thành việc c phần hóa 5 doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch. Đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương của thành phố về khuyến khích, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư v..v..nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, phấn đấu đạt chỉ tiêu xuất khẩu của năm 2004. Tháo gỡ vưng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch. Tổ chức tốt “Liên hoan văn hóa du lịch Đà Nẵng năm 2004“, tăng cường quảng bá du lịch và xây dựng đề án chuẩn bị cho “Năm Du lịch 2005“ của thành phố.

Triển khai thực hiện chương trình “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực“

Tích cực chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt trong mùa mua bão sắp tới, chú ý các địa bàn trọng yếu.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng các khu tái định cư và các công trình trọng điểm chào mừng 30 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng

Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ XDCB theo kế hoch đã được điều chỉnh, nhất là các d án tái định cư, các công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm“ ở các quận huyện và các công trình trọng điểm chào mừng 30 năm ngày Giải phóng thành phố như cầu Thuận Phước, Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Hội chợ triển lãm, đường Điện Biên Phủ, đường Ngô Quyền-Cảng Tiên Sa, đưng Sơn Trà-Điện Ngọc, nút giao thông Hòa cầm, khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, dự án thoát nước vệ sinh môi trường. Các công trình trọng điểm vừa bảo đảm tiến độ vừa phải bảo đảm chất lượng. Đối với 2 tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Công Trứ cần hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30.9.2004. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, xây dựng các khu tái định cư đ nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng theo quy hoạch đồng thời đẩy mạnh việc khai thác quỹ đất.

3. Thu chi ngân sách

Thống nhất điều chỉnh bổ sung vốn XDCB năm 2004 theo văn bản số 3378/UB-VP ngày 14.7.2004 của UBND thành phố, đồng ý huy động thêm từ nguồn vay ngân hàng 200 tỷ đồng để tập trung cho các công trình trọng điểm. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thực hiện các biện pháp tăng thu cho ngân sách như thu tiền nợ đất, thuê đất, khai thác quỹ đất, vay bổ sung ngân sách để bảo đảm các nhu cầu chi.

Rà soát các khoản chi theo kế hoạch, tập trung chi cho đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách và hướng dẫn chấp hành đúng quy định của Nhà Nước.

4. Văn hóa-xã hội

Tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2004-200. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho năm học mới, chú ý các trường trong diện giải tỏa, các khu tái định cư. Khắc phục tình trạng lạm thu trong trường học và dạy thêm, học thêm tràn lan.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời dập tắt khi có dịch xảy ra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và có biện pháp giảm quá tải một số bệnh viện. Tiến hành khảo sát các khu vui chơi ở xã phường và có phương án đầu tư, quản lý, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa này. Để đạt mục tiêu không có người nghiện ma túy trong cộng đồng vào cuối năm 2004 và phòng chống tệ nạn này trong những năm tiếp theo, từ nay không áp dụng hình thức cai nghiện tại địa phương, gia đình, tất cả người nghiện ma túy là cư dân của thành phố đều phải tập trung cai nghiện tại Trung tâm giáo dục-Dạy nghề 05- 06; Sau thời gian cai nghiện ti đa 24 tháng nếu tái nghiện thì gia đình sẽ chịu tất cả chi phí cai nghiện. Có biện pháp tích cực hỗ trợ đào tạo nghề cho số lao động trong diện giải tỏa. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo còn 0,5% vào cuối năm, tiến hành xây dựng đề án thực hiện chỉ tiêu xóa hộ nghèo theo chun mi của thành phố quy định.

Tiếp tục giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là ở các điểm bức xúc đang ảnh hưng đến sản xuất, sức khỏe nhân dân và có biện pháp xử lý chất thải y tế trên địa bàn.

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nằng (29.3.1975-29.3.2005) vào những ngày lễ lớn trong năm 2005.

5. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và pháp chế

Hoàn thành tốt việc tuyn chọn thanh niên nhập ngũ đợt 2 bảo đảm số lượng và chất lượng. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và an toàn giao thông, chú ý tội phạm trên địa bàn hai quận Hải Châu và Thanh Khê. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tập trung công tác quản lý giao thông và xử lý những “điểm nóng“ nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông. Mở đợt tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ (như mã tấu, dao, lê, kiếm, dây xích, côn, gậy và các loại vũ khí thô sơ khác); Quản lý chặt chẽ và yêu cầu các cơ sở gò, hàn, rèn cam kết không chế tạo các loại vũ khí thô sơ như mã tấu, kiếm, lê...Nghiêm cấm mang theo trong người các loại vũ khí thô sơ, trường hp vi phạm sẽ bị tịch thu và xử phạt nghiêm. Những thanh thiếu niên hay gây gổ đánh nhau, làm mất trật tự nơi công cộng, vi phạm luật an toàn giao thông tái phạm nhiều lần phải đưa vào trường giáo dưỡng, cơ s giáo dục theo quy định của pháp luật; Các cơ quan nội chính phối hợp xét xử nghiêm các loại tội phạm có sử dụng vũ khí thô sơ. UBND thành phố quy định cụ thể việc xử phạt hành chính đối với hành vi mang theo vũ khí thô sơ. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Tập trung thực hiện những quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về tăng thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử đối với các cơ quan tiến hành tố tụng ở các quận huyện.

6. Cải cách hành chính

Phát huy kết quả bầu cử đại biu HĐND các cấp vừa qua tiếp tục củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền các cấp, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các cơ quan giải quyết những quyền lợi thiết thực của nhân dân, giảm hội họp, tăng cường sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy và các Quyết định 152, 91 của UBND thành phố về tăng cường giáo dục phẩm chất, lối sống, chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ công chức các cấp.

Triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với cán bộ phường, xã, thôn và tổ dân phố. Xây dựng phương án điều chỉnh, thành lập một số phường, xã và quận mi, hình thành sổ Bưu chính-Viễn thông.

- UBND thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, QPAN, dự toán thu chi ngân sách năm 2005, thống nhất với Thường trực HĐND trước khi báo cáo với Chính phủ và trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3.

III. Tổ chức thực hin

Trên cơ sở các báo cáo đã dược HĐND thông qua, UBND thành phố nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, thẩm tra của các Ban HĐND để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2004, tạo đà cho năm 2005 nhằm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các cấp kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên phối hp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước phát động phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước năm 2004 trong 6 tháng cuối năm.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2004.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp
- Thường vụ Thành ủy, Các Ban Đảng;
- Đại biểu HDND thành phố
- UBND, UBMTTQ, các sổ ban ngành các đoàn thể của thành phố
- Quận ủy, huyện ủy, TTHĐND, UBND các quận, huyện
- Báo Dà Nẵng, CADN, TT THVN tại ĐN, Đài PT-THĐN
- Lưu

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2004
Ngày hiệu lực16/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành16/07/2004
        Ngày hiệu lực16/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Đà Nẵng

           • 16/07/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực