Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 22/6/2006; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-PC ngày 06/7/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước (sau đây gọi là Ban Thi đua – Khen thưởng).

1. Vị trí, chức năng : Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Ban Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong công tác thi đua - khen thưởng và quản lý Nhà nước về lĩnh vực thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn : Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 122/2005/N Đ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.

3. Cơ cấu tổ chức : Cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng gồm có Ban Lãnh đạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ,

Ban Thi đua - Khen thưởng do Trưởng Ban điều hành và có từ 1 đến 2 Phó Trưởng Ban giúp việc cho Trưởng Ban. Chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiễm theo quy định.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Chức vụ Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban, chức vụ Phó Trưởng phòng do Trưởng Ban bổ nhiệm.

4. Biên chế : Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc biên chế quản lý Nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Khi thành lập, Ban Thi đua - Khen thưởng có 12 biên chế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2006
Ngày hiệu lực31/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành21/07/2006
        Ngày hiệu lực31/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND thành lập ban thi đua khen thưởng Bình Phước

            • 21/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực