Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 869/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách là 32.004.600.000 đồng với 82 công trình năm 2007 bao gồm:

Vốn thành phố đầu tư phân cấp năm 2007 tổng mức đầu tư là 19.014.000.000 đồng với 21 công trình (có danh mục đính kèm).

Vốn ngân sách quận năm 2007 tổng mức đầu tư là 12.143.400.000 đồng với 57 công trình (có danh mục đính kèm).

Vốn khấu hao sửa chữa nhà năm 2007 tổng mức đầu tư là 6.200.000 đồng với 03 công trình (có danh mục đính kèm).

Vốn đảm bảo an toàn giao thông (Sở Giao thông - Công chính chuyển về) năm 2007 tổng mức đầu tư là 841.000.000 đồng với 01 công trình (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Thông qua danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận Phú Nhuận năm 2008 là 90.934.000.000 đồng với 56 công trình. Bao gồm:

1. Vốn thành phố đầu tư phân cấp quận quản lý năm 2008 tổng mức đầu tư là 20.000.000.000 đồng với 7 công trình (có danh mục đính kèm).

2. Vốn từ nguồn thu vượt dự toán tiền sử dụng đất năm 2008 tổng mức đầu tư là 40.000.000.000 đồng với 12 công trình (có danh mục đính kèm).

3. Vốn ngân sách quận năm 2008 tổng mức đầu tư là 12.164.000.000 đồng với 27 công trình (có danh mục đính kèm).

4. Vốn đảm bảo an toàn giao thông (Sở Giao thông - Công chính chuyển về) năm 2008 tổng mức đầu tư là 8.790.000.000 đồng với 03 công trình (có danh mục đính kèm).

5. Vốn sửa chữa vừa và nhỏ đường bộ (thành phố chuyển về) năm 2008 tổng mức đầu tư là 5.525.000.000 đồng với 07 công trình (có danh mục đính kèm).

6. Kinh phí chi thường xuyên ngân sách quận năm 2008 tổng mức đầu tư là 4.455.000.000 đồng cho hoạt động duy tu.

Điều 3. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào danh mục công trình đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực