Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu và chương trình, dự án khác năm 2008 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 13/11/2007; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-KTNS ngày 19/11/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án khác năm 2008 như sau:

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Nguồn vốn: 568 tỷ 840 triệu đồng, gồm:

- Vốn xây dựng cơ bản cân đối NS địa phương: 348 tỷ 670 triệu đồng

(Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung 253 tỷ 670 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 95 tỷ đồng)

- Vốn đầu tư thu từ xổ số kiến thiết: 56 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 109 tỷ 170 triệu đồng

- Vốn nước ngoài: 55 tỷ đồng

Phân bổ:

- Vốn giao cho các ngành cấp tỉnh: 354 tỷ 140 triệu đồng

- Vốn giao cho các huyện, thị xã: 214 tỷ 700 triệu đồng

2. Vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, dự án khác:

Nguồn vốn: Tổng số: 79 tỷ 526 triệu đồng từ ngân sách Trung ương.

Phân bổ:

- Vốn giao các ngành cấp tỉnh : 64 tỷ 526 triệu đồng

- Vốn giao cho các huyện, thị xã: 15 tỷ đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2007
Ngày hiệu lực09/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008 Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành30/11/2007
        Ngày hiệu lực09/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008 Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2008 Bình Phước

            • 30/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực