Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 332/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác lập pháp của UBTVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;                 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở-Ban-Ngành thành phố;
- Thường trực HĐND các Quận-Huyện;
- UBND các Quận-Huyện;
- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (HC, THHĐ, Ban KT-NS) H.

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo01/01/2009
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo01/01/2009
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố

            • 05/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực