Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND cơ chế thu và sử dụng học phí cơ sở dạy nghề tỉnh Nin và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định mức thu, chi và quản lý học phí đối với cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở dạy nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- Các cơ sở dạy nghề công lập, dân lập, tư thục có đào tạo trình độ Trung cấp nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề);

- Học sinh có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hệ chính quy hoặc thường xuyên trở lên được đăng ký học nghề (gọi chung là người học nghề).

2. Mức thu và khu vực thu học phí.

- Đối với học viên ngoài tỉnh thu: 120.000 đồng/tháng/học viên;

- Đối với học viên trong tỉnh thu theo hai mức:

+ Đối với học viên khu vực I thu: 70.000 đồng /tháng/học viên;

+ Đối với học viên khu vực II thu: 50.000 đồng/tháng/học viên;

+ Đối với học viên khu vực III: miễn thu

(kèm theo bảng phân vùng các khu vực thu học phí)

3. Việc sử dụng nguồn thu học phí.

Học phí phải được sử dụng mục đích và ưu tiên thực hiện cho 3 mục đích chính:

- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

- Bổ sung kinh phí cho các hoạt động của sự nghiệp đào tạo;

- Hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND mức thu sử dụng học phí Trung cấp nghề Ninh Thuận