Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ VÀ UBND QUẬN, HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 17/4 đến ngày 19/4/2008)

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
- Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Xét
Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 11/4/2008 của UBND Thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gồm 17 Sở và 2 cơ quan tương đương Sở:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

7. Sở Giao thông vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra Thành phố;

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân;

18. Sở Ngoại vụ;

19. Quy hoạch- Kiến trúc;

Điều 2. Phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, gồm 10 phòng và 2 cơ quan tương đương phòng (không bao gồm tổ chức Thanh tra xây dựng quận, huyện được thí điểm thành lập theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ):

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra;

10. Phòng Kinh tế;

11. Phòng Quản lý Đô thị;

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Điều 3. Giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em Thành phố; Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em quận, huyện về các tổ chức được quy định đảm nhiệm chức năng quản lý liên quan.

Điều 4. Giao UBND Thành phố ban hành quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các quận, huyện theo quy định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng QH;
-Các Bộ, ban, ngành TW;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQTP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND,UBND TP;
- Lưu: VP ĐĐBQH&HĐND TP.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành19/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện

         • 19/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực