Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 chương trình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2003/NQ-HĐND12 NGÀY 10/01/2003 VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2005, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 13 THÔNG QUA NGÀY 08/7/2008

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 23/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành một số quy định tại mục C Phần II, Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010 - 2020, cụ thể như sau:

1. Quy định tại mục C Phần II, Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố: Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở phải giao lại không thấp hơn 10% diện tích đất xây dựng nhà ở hoặc không thấp hơn 15% diện tích sàn nhà ở khi xây dựng xong để thành phố quản lý, sử dụng, phục vụ yêu cầu chung.

2. Quy định tại mục C Phần II, Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố: Hạn mức giao đất ở cho các hộ tự làm phải thực hiện theo quy hoạch chi tiết từng vùng: đô thị không quá 100m2, ngoại thành không quá 200 m2>>>.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12, Nghị quyết này và triển khai thực hiện pháp luật đất ở, nhà ở theo thẩm quyền; khẩn trương thu diện tích đất ở và nhà ở của các dự án phải giao lại trước khi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, theo quy định của Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12; đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả và trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp cuối năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thuận

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 chương trình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Thuận
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 chương trình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 47/2003/NQ-HĐND12 chương trình

            • 08/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực