Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2012 công bố Nghị quyết tỉnh Hà Nam ban hành 1997 2011 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08/12 - 09/12/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1647/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2008 của tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2008: 2.426.560 triệu đồng (không bao gồm thu bổ sung ngân sách của ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 687.123 triệu đồng) gồm:

- Thu từ kinh tế trên địa bàn: 719.856 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 47.866 triệu đồng

- Thu chuyên nguồn: 351.927 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 1.163.669 triệu đồng

- Thu viện trợ không hoàn lại: 677 triệu đồng

- Thu phản ánh qua ngân sách (thu không cân đối): 142.565 triệu đồng

Trong tổng thu ngân sách nhà nước: 2.426.560 triệu đồng, ngân sách địa phương được hưởng: 2.321.446 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008: 2.239.312 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố; chi bổ sung của ngân sách cấp huyện, thành phố cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn: 687.123 triệu đồng) gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.397.952 triệu đồng

- Chi ngân sách huyện (gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã): 841.359 triệu đồng.

3. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương: 82.134 triệu đồng

(82.134.458.007 đồng), bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 47.509.886.033 đồng

- Ngân sách huyện: 34.624.571.974 đồng

4. Xử lý kết dư ngân sách các cấp

- Chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2009: 33.254.886.033 đồng (trong đó có 19.000.000.000 đồng là mục tiêu xác định gồm tiền làm lương và tiền theo Nghị định 67)

- Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính ĐP năm 2009: 14.255.000.000 đồng

- Chuyển vào thu ngân sách huyện năm 2009: 34.624.571.974 đồng (gồm: ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực19/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách Hà Nam 2008