Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ 02 CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1630/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc thù đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự (trong đó 01 biên chế Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự không tính vào số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã).

2. Chế độ hỗ trợ đặc thù

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hưởng chế độ hỗ trợ đặc thù bằng 50% mức lương và phụ cấp hiện hưởng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2012/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành18/07/2012
        Ngày hiệu lực21/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

            • 18/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực