Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh học phí lệ phí thi trường mầm non trường phổ thông Hưng Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND mức thu học phí hỗ trợ chi phí học tập cơ sở giáo dục Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh học phí lệ phí thi trường mầm non trường phổ thông Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG PHỔ THÔNG HỆ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X về phí, lệ phí;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olimpic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh được quy định tại Nghị quyết 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh như sau:

1. Học phí (tháng/học sinh)

Loại hình trường

Mức thu khu vực nông thôn
(đồng)

Mức thu khu vực thành phố
(đồng)

- Mầm non:

 

 

+ Nhà trẻ

60.000

78.000

+ Mẫu giáo

48.000

66.000

- Trung học cơ sở

42.000

54.000

- Trung học phổ thông

54.000

66.000

- Bổ túc trung học phổ thông

66.000

78.000

2. Lệ phí thi (01 học sinh/môn, 01 chứng chỉ)

Nội dung

Mức thu
(đồng)

Lệ phí thi tuyển vào lớp 10 THPT

40.000

Lệ phí thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên

50.000

Lệ phí thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông

90.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Mức thu học phí, lệ phí thi được quy định tại nghị quyết này thay thế mức thu được quy định tại Mục 1, phần A và bãi bỏ việc áp dụng thu theo giai đoạn từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 đối với lệ phí thi được quy định tại Nghị quyết số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XIV.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XV - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/7/2014, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực03/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh học phí lệ phí thi trường mầm non trường phổ thông Hưng Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh học phí lệ phí thi trường mầm non trường phổ thông Hưng Yên
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu09/2014/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
    Người kýNguyễn Văn Thông
    Ngày ban hành28/07/2014
    Ngày hiệu lực03/08/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2018
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND điều chỉnh học phí lệ phí thi trường mầm non trường phổ thông Hưng Yên