Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND phát triển giáo dục Kon Tum 2011-2020 định hướng 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 05/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm 3.1, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

- Từ năm học 2014-2015, không thực hiện mô hình đào tạo học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao tại trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Chuyển tất cả học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao lớp 6, lớp 7 về các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện thuộc địa bàn cư trú của học sinh (tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện tăng thêm chỉ tiêu đưa về). Riêng đối với 26 em học sinh thuộc địa bàn thành phố Kon Tum, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chế độ học sinh: Tất cả số học sinh này được hưởng như chế độ trường phổ thông dân tộc nội trú đến hết lớp 9.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực13/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND phát triển giáo dục Kon Tum 2011-2020 định hướng 2025


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND phát triển giáo dục Kon Tum 2011-2020 định hướng 2025
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành11/07/2014
       Ngày hiệu lực13/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND phát triển giáo dục Kon Tum 2011-2020 định hướng 2025

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi 37/2011/NQ-HĐND phát triển giáo dục Kon Tum 2011-2020 định hướng 2025

           • 11/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực