Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Nam Định


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C (trừ những dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

1. Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 85 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây: xây dựng cầu, cảng biển, cảng sông; công nghiệp điện; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở.

2. Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 55 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây: giao thông (trừ các dự án cầu, cảng biển, cảng sông tại khoản 1 điều này); thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện; hóa dược; sản xuất vật liệu.

3. Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây: sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp (trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại khoản 1 điều này).

4. Dự án có tổng mức đầu tư từ trên 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây: y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học; tin học; phát thanh truyền hình; kho tàng; du lịch; thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở tại khoản 1 điều này).

Điều 2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, trường hợp cần thiết UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị Quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Như Điều 4, Điều 5;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực25/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Nam Định

            • 15/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực