Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên và danh mục trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ phương tiện phòng chữa cháy dân phòng Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 21
(Ngày 21 tháng 4 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an về quy định trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

Xét Tờ trình số 1311/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 197/BC-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và danh mục trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng bằng 25% lương cơ sở/người/tháng.

2. Thông qua Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho một đội dân phòng (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Điều 4. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRANG BỊ CHO MỘT ĐỘI DÂN PHÒNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 09/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành ph
Hồ Chí Minh khóa VIII)

STT

DANH MỤC

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn sử dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Khóa mở trụ nước (trang bị cho địa bàn có trụ cấp nước chữa cháy đô thị)

Chiếc

01 chiếc/đội

Hỏng thay thế

2.

Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg

Bình

05 bình/đội

Theo quy định của nhà sản xuất

3.

Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg

Bình

05 bình/đội

Theo quy định của nhà sản xuất

4.

Mũ chữa cháy

Chiếc

01 chiếc/người

03 năm

5.

Quần áo chữa cháy

Bộ

01 bộ/người

02 năm

6.

Găng tay chữa cháy

Đôi

01 đôi/người

Hỏng thay thế

7.

Ủng chữa cháy

Đôi

01 đôi/người

Hỏng thay thế

8.

Đèn pin chuyên dụng

Chiếc

02 chiếc/đội

Hỏng thay thế

9.

Câu liêm, bồ cào

Chiếc

02 chiếc/đội

Hỏng thay thế

10.

Dây cứu người

Cuộn

02 cuộn/đội

Hỏng thay thế

11.

Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu thương)

Hộp

01 hộp/đội

Hỏng thay thế

12.

Thang chữa cháy

Chiếc

01 chiếc/đội

Hỏng thay thế

13.

Loa pin

Chiếc

02 chiếc/đội

Hỏng thay thế

14.

Khẩu trang lọc độc

Chiếc

01 chiếc/người

Hỏng thay thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực01/05/2016
Ngày công báo01/06/2016
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ phương tiện phòng chữa cháy dân phòng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ phương tiện phòng chữa cháy dân phòng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực01/05/2016
        Ngày công báo01/06/2016
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ phương tiện phòng chữa cháy dân phòng Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ phương tiện phòng chữa cháy dân phòng Hồ Chí Minh

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực