Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi khoản 5 Điều 16 quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND phân cấp ngân sách Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/NQ- HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KHOẢN 5 ĐIỀU 16 QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, tiểu tiết 5.1.3, tiết 5.1, khoản 5 Điều 16 như sau:

b) Thu trên địa bàn các huyện còn lại:

 Ngân sách cấp huyện (bao gồm các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi; đầu tư cơ sở hạ tầng): Thu trên địa bàn thị trấn 90%; thu trên địa bàn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 65%; thu trên địa bàn các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 85%.

Ngân sách xã, thị trấn: Thu trên địa bàn thị trấn: 10%; thu trên địa bàn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 35%; thu trên địa bàn các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 15%.

Hàng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện căn cứ số thu tiền sử dụng đất được hưởng tiến hành phân bổ cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hỗ trợ các xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm, các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn nợ đọng xây dựng cơ bản và các xã khó khăn về nguồn thu trên”.

 2. Bổ sung tiết 5a, khoản 5 Điều 16 như sau:

“5a. Số thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Ngạn do huyện làm chủ đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng; số thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố do cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư để tạo nguồn thực hiện các dự án chuyển từ hình thức BT sang hình thức đầu tư công (có phụ lục kèm theo), sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi, đầu tư cơ sở hạ tầng, số còn lại được coi là 100%, điều tiết như sau:

Ngân sách cấp huyện, thành phố (bao gồm 10% để thực hiện đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Thu trên địa bàn thị trấn 90%; thu trên địa bàn các xã 85%; thu trên địa bàn phường: 100%.

Ngân sách xã, thị trấn, phường: Thu trên địa bàn thị trấn 10%; thu trên địa bàn các xã 15%; thu trên địa bàn phường 0%”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVIII kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO SANG THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Danh mục dự án

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Quỹ đất thanh toán

1

Xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường Vành đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, huyện Việt Yên

312

Sử dụng khoảng 3,4ha trong tổng diện tích khoảng 11ha đất ở (đất phân lô, bán nền) thuộc khu dân cư số 08, xã Quang Châu, huyện Việt Yên

2

Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

218

Sử dụng khoản 6 ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 17ha nằm phía bên phải đường dẫn lên cầu Đồng Sơn thuộc xã Tiền Phòng, huyện Yên Dũng

3

Cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn Km83+300 – Km88+100 và Km90+000 – Km91+400, huyện Hiệp Hòa

89,4

Sử dụng khoảng 3,3 ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 10ha thuộc vị trí khu đất nằm cạnh QL37 phía đối diện với Công ty may Hà Phong, huyện Hiệp Hòa

4

Cải tạo, nâng cấp ĐT398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Neo (Km0+00-Km8+300); tuyến QL17 đoạn từ cống Kem đi Tiền Phong (Km55+00 – Km60+52), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

247

Sử dụng khoảng 9ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 30ha thuộc Khu dân cư thôn Tiến Thành, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

5

Xây dựng cầu vượt qua đường Xương Giang – nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải, thành phố Bắc Giang

201

Sử dụng khoảng 9ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích 24ha tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang nằm trong quy hoạch phân khu Đông Bắc, thành phố Bắc Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND phân cấp ngân sách Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND phân cấp ngân sách Bắc Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýBùi Văn Hải
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (01/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND phân cấp ngân sách Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND phân cấp ngân sách Bắc Giang

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực