Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2015 về chia tách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thành lập 04 thôn mới

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2015 tách thôn Lạc Gián xã Hương Gián huyện Yên Dũng Bắc Giang lập 04 thôn mới


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH THÔN LẠC GIÁN, XÃ HƯƠNG GIÁN, HUYỆN YÊN DŨNG ĐỂ THÀNH LẬP 04 THÔN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 03/7/2015 về việc chia tách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng để thành lập 04 thôn mới; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián để thành lập 04 thôn mới là: Thôn Dũng Tiến, thôn Tân Tiến, thôn Việt Tiến và thôn Đông Tiến thuộc xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2015 tách thôn Lạc Gián xã Hương Gián huyện Yên Dũng Bắc Giang lập 04 thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2015 tách thôn Lạc Gián xã Hương Gián huyện Yên Dũng Bắc Giang lập 04 thôn mới
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Khoa
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2015 tách thôn Lạc Gián xã Hương Gián huyện Yên Dũng Bắc Giang lập 04 thôn mới

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2015 tách thôn Lạc Gián xã Hương Gián huyện Yên Dũng Bắc Giang lập 04 thôn mới

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực