Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu các cấp phân bổ dự toán chi ngân sách Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2003/NQ-HĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH; ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CÁC CẤP NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 9

(Họp từ ngày 28/7/2003 đến ngày 30/7/2003)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi nghe Báo cáo của UBND tỉnh, Thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐND tỉnh quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương (có đề án, định mức phân bổ của UBND kèm theo).

Trong đó, thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp y tế cho ngân sách cấp huyện quản lý, bao gồm:

+ Giáo dục phổ thông tiểu học và trung học cơ sở, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo do cấp huyện quản lý.

+ Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

+ Hướng nghiệp dạy nghề cấp huyện.

+ Bồi dưỡng lý luận chính trị do cơ quan cấp huyện quản lý.

+ Phòng bệnh, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện, thị xã và các hoạt động y tế khác của huyện, thị xã.

2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 30/7/2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Để b/c)
- Chính phủ (Để b/c)
- TT Tỉnh ủy (Để b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Lưu VT, Tổ chuyên viên HĐ

T/M HĐND TỈNH THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH

Bùi Sỹ Tiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2003
Ngày hiệu lực30/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2010
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu các cấp phân bổ dự toán chi ngân sách Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu các cấp phân bổ dự toán chi ngân sách Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Sỹ Tiếu
        Ngày ban hành30/07/2003
        Ngày hiệu lực30/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2010
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu các cấp phân bổ dự toán chi ngân sách Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu các cấp phân bổ dự toán chi ngân sách Thái Bình

            • 30/07/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực