Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 Quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 10/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2006 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2007;  
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1 về tình hình thu, chi ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-KTXH ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách năm 2006

Căn cứ Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận 1 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2006 của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Năm 2006, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách đạt kết quả cao. Đã đề ra nhiều biện pháp để quản lý khai thác các nguồn thu, các biện pháp để thu thuế nợ đọng và giảm tỉ lệ nợ đọng ở mức thấp nhất. Đảm bảo chi thường xuyên và các khoản đột xuất kịp thời. Cân đối ngân sách và có kết dư để đầu tư các công trình phúc lợi của Quận.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2007

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước (Thành phố giao)  1.202,400 tỉ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường): 173,617 tỉ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp quận: 161,724 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản thu bổ sung cân đối ngân sách phường thì tổng thu ngân sách quận 150,287 tỉ đồng.

- Thu ngân sách phường: 24,403 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản thu nộp ngân sách quận thì tổng thu ngân sách phường 23,330 tỉ đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 173,617 tỉ đồng. (kèm phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Điều 3. Thống nhất nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 và những giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2007.

Đồng ý về chủ trương cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện 5 nội dung kiến nghị theo Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận. Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận phải đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách và cân đối sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán.

Điều 4. Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2006
Ngày hiệu lực02/01/2007
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 Quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 Quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành26/12/2006
        Ngày hiệu lực02/01/2007
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 Quận 1

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2006 dự toán thu chi ngân sách năm 2007 Quận 1

            • 26/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực