Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố của tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 10 đến ngày 11/7/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố như sau:

1. Đối với Ban bảo vệ dân phố:

- Trưởng ban: hưởng 100% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 1,0/tháng).

- Phó trưởng ban: hưởng 80% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,8/tháng).

2. Đối với Tổ bảo vệ dân phố:

- Tổ trưởng: hưởng 60% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,6/tháng).

- Tổ viên: hưởng 50% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,5/tháng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cụ thể về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành tại Điều 1 Nghị quyết này đúng với quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực