Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ khoản 3 Điều 19, Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 25; khoản 1 Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về ước thực hiện ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2008 tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, quyết toán các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách, hoàn chỉnh số liệu ngân sách, lập báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm 2009.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ ngân sách năm 2009 tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể:

- Thu ngân sách nhà nước: 56 tỷ 200 triệu đồng, tăng 120,69% so với dự toán thành phố giao năm 2008 (56.200/46.430).

- Thu ngân sách địa phương (huyện và xã, thị trấn): 188 tỷ 820 triệu đồng.

- Thu ngân sách huyện: 185 tỷ 487 triệu đồng, gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện là 4 tỷ 473 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp chi thường xuyên từ ngân sách thành phố: 181 tỷ 014 triệu đồng.

- Chi ngân sách huyện: 185 tỷ 487 triệu đồng (chưa tính chi đầu tư); trong đó:

+ Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 18 tỷ 469 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách 3 tỷ 625 triệu đồng (chiếm 2% tổng chi thường xuyên).

Điều 3. Một số biện pháp quản lý điều hành ngân sách năm 2009:

- Quản lý chặt chẽ nguồn thu, bao gồm chống thất thu và không lạm thu; tăng cường khai thác nguồn thu mới, đặc biệt là nguồn thu từ đất đai, đầu tư xây dựng. Phấn đấu tăng thu để đáp ứng yêu cầu chi cho năm 2009.

- Tiếp tục đeo bám để huy động tối đa phần vốn bổ sung cho đầu tư phát triển, bên cạnh vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đối với các công trình phục vụ lợi ích trực tiếp về sản xuất, phúc lợi công cộng.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở ngân sách cấp xã, thị trấn, các đơn vị dự toán theo chủ trương chung của Chính phủ để thực hiện chính sách tiền lương.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình chấp hành dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách và công khai tài chính ngân sách xã, thị trấn và các đơn vị dự toán nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ở một số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các cấp nỗ lực, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 16, phiên họp ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành23/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 huyện Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 huyện Cần Giờ

            • 23/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực