Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2009/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠM THỜI CHO ĐỐI TƯỢNG TRỒNG MỚI CÂY MÍA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 776/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách “Tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu hỗ trợ

- Nhằm đảm bảo mở rộng vùng nguyên liệu mía để phát triển công nghiệp chế biến mía đường;

- Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh và tăng thu nhập cho người trồng mía.

2. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

- Đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân có diện tích mía trồng mới trên địa bàn tỉnh.

- Điều kiện được hỗ trợ là diện tích mía trồng mới có ký hợp đồng đầu tư hoặc hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh.

3. Mức hỗ trợ và thời gian thực hiện

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/ha (Năm trăm ngàn đồng trên 01 hecta).

- Thời gian thực hiện từ năm 2009 đến hết năm 2011.

4. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định. Hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực20/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành10/04/2009
        Ngày hiệu lực20/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới

            • 10/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực