Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND trợ cấp với công chức viên chức cơ sở cai nghiện ma túy Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2009/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;
Xét Tờ trình số 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị xin phê duyệt chế độ phụ cấp đối với cán bộ - viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 182/BCTT-VHXH ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị xin phê duyệt chế độ phụ cấp đối với cán bộ - viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù có 3 mức:

1.1. Cán bộ - viên chức công tác tại các Trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu, Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2, Trung tâm Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm Nhị Xuân được hưởng mức 500.000 đồng/người/tháng.

1.2. Cán bộ - viên chức công tác tại các tỉnh lân cận thành phố như Bình Dương, Đồng Nai được hưởng mức 600.000 đồng/người/tháng.

1.3. Cán bộ - viên chức công tác tại tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nông được hưởng mức 700.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2009
Ngày hiệu lực01/07/2009
Ngày công báo01/08/2009
Số công báoSố 75
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật11 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành09/07/2009
        Ngày hiệu lực01/07/2009
        Ngày công báo01/08/2009
        Số công báoSố 75
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và sau cai nghiện