Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 248/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách tổ chức hội nghị quốc tế Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2010/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 02 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đồng Tháp và chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban KT&NS Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp với mức chi không vượt quá mức chi tối đa được quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2010; thay thế Nghị quyết số: 95/2007/NĐ-HĐNDK7 ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trong và ngoài nước, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II); 
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, tỉnh;
- Cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thị, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2010
Ngày hiệu lực10/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýHuỳnh Minh Đoàn
       Ngày ban hành02/07/2010
       Ngày hiệu lực10/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách Đồng Tháp