Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011

Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2012 công bố Nghị quyết tỉnh Hà Nam ban hành 1997 2011 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2010 - 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

(Ngày 08/7 - 09/7/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 918/TTr-UBND ngày 06/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 918/TTr-UBND ngày 06/7/2010 về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011:

I. ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

- Khu vực thành thị gồm các phường của thành phố.

- Khu vực nông thôn gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

1. Đối với các trường công lập:

1.1. Giáo dục mầm non:

a) Nhà trẻ:

- Khu vực thành thị: 95.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 55.000 đ/tháng/học sinh.

b) Mẫu giáo:

- Khu vực thành thị: 80.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 50.000 đ/tháng/học sinh.

1.2. Trung học cơ sở:

- Khu vực thành thị: 65.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 45.000 đ/tháng/học sinh.

1.3. Trung học phổ thông:

- Khu vực thành thị: 75.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 60.000 đ/tháng/học sinh.

2. Đối với học sinh các lớp bán công, trường bán công, trung tâm Giáo dục thường xuyên:

2.1. Giáo dục mầm non:

a) Nhà trẻ:

- Khu vực thành thị: 95.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 80.000 đ/tháng/học sinh.

b) Mẫu giáo:

- Khu vực thành thị: 75.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 65.000 đ/tháng/học sinh.

2.2. Học sinh bổ túc THPT ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên:

- Khu vực thành thị: 95.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 88.000 đ/tháng/học sinh.

II. ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN

- Khu vực thành thị gồm 5 thị trấn: Hòa Mạc, Đồng Văn, Quế, Vĩnh Trụ, Bình Mỹ.

- Khu vực miền núi: Gồm 15 xã, thị trấn miền núi.

- Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

1. Đối với các trường công lập:

1.1. Giáo dục mầm non:

a) Nhà trẻ:

- Khu vực thành thị: 85.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 45.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 40.000 đ/tháng/học sinh.

b) Mẫu giáo:

- Khu vực thành thị: 70.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 40.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 39.000 đ/tháng/học sinh.

1.2. Trung học cơ sở:

- Khu vực thành thị: 55.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 35.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 33.000 đ/tháng/học sinh.

1.3. Trung học phổ thông:

- Khu vực thành thị: 65.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 50.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 40.000 đ/tháng/học sinh.

2. Đối với học sinh các lớp bán công, trường bán công, trung tâm Giáo dục thường xuyên:

2.1. Giáo dục mầm non:

a) Nhà trẻ:

- Khu vực thành thị: 90.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 72.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 70.000 đ/tháng/học sinh.

b) Mẫu giáo:

- Khu vực thành thị: 70.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 60.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 58.000 đ/tháng/học sinh.

2.2. Học sinh bán công trong trường THPT công lập:

- Khu vực thành thị: 115.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 110.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 108.000 đ/tháng/học sinh.

2.3. Học sinh bổ túc THPT ở các trung tâm Giáo dục thường xuyên:

- Khu vực thành thị: 95.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 88.000 đ/tháng/học sinh.

- Khu vực miền núi: 86.000 đ/tháng/học sinh.

III. HỌC PHÍ HỌC NGHỀ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

Thực hiện theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

IV. THỜI GIAN THU

1. Đối với giáo dục mầm non: Học phí được thu theo số tháng thực học.

2. Đối với giáo dục phổ thông: Học phí được thu 9 tháng/năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVI kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành09/07/2010
        Ngày hiệu lực19/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND mức học phí giáo dục mầm non phổ thông Hà Nam năm học 2010 2011