Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Lương Bằng huyện Kim Động Khoái Châu Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG, HUYỆN KIM ĐỘNG VÀ THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 12 đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và 06 đường thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV- kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2014, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của HĐND tỉnh)

I. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG, HUYỆN KIM ĐỘNG

TT

Tên đường

Số hiệu đường

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Điểm cuối
(Nam, Tây)

 

 

1

Nguyễn Lương Bằng

QL.39

Thôn Đồng Lý, thôn Lương Hội

Km 23+400-QL.39

Giáp xã Chính Nghĩa

Km 26+500-QL.39

Giáp xã Hiệp Cường

 

2

Nguyễn Bình

ĐT. 377

Thôn Lương Hội, thôn Bằng Ngang,

thôn Động Xá

Km 33+550-ĐT.377

Giáp xã Vũ Xá

Km 31+0-ĐT.377

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km25+200-QL.39

 

3

Tô Hiệu

ĐH.60

Thôn Đồng Lý

Km0+900-ĐH.60,

Khu vực Trường THPT Nguyễn Trãi

Km0+0-ĐH.60,

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km24+850-QL.39

(Chợ Ngàng)

 

4

Vũ Trọng Phụng

ĐT.377

Thôn Lương Hội, thôn Mai Viên (xã Song Mai)

Km 29+480-ĐT.377

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km25+30-QL.39 (gần cầu Ngàng)

Km 30+100-ĐT.377

(Đầu Cầu Mai Viên)

 

5

Tân Hưng

ĐH.71

Thôn Lương Hội

Điểm đầu giáp sông Điện Biên

Km0+320-ĐH.71

Cầu Mai Xá, giáp xã Song Mai

 

6

Nguyễn Công Hoan

 

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

Km 25+530-QL.39

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

 

7

20-8

(20 tháng 8)

 

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

Km25+650-QL.39

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

 

8

Lê Hữu Trác

 

 

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

 

Km25+770-QL.39

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

 

9

Đồng Lý

 

Thôn Đồng Lý

Nối với đường Động Xá

Km 24+850- QL.39

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

 

10

Động Xá

 

Thôn Động Xá

Nối với đường Đồng Lý

Cuối thôn

 

11

Bằng Ngang

 

Thôn Bằng Ngang

Km32+300- ĐT.377

Km31+750- ĐT.377

 

12

Lương Hội

 

Thôn Lương Hội

Km25+125- QL.39

Cuối thôn

(Gần chùa Lương Hội)

 

II. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU

TT

Tên đường

Số hiệu đường

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Điểm cuối
(Nam, Tây)

 

 

1

Nguyễn Khoái

ĐT.383

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã tư tiếp giáp QL.39

(Khu vực xã Dân Tiến)

Km 12+200-

QL.39

Biển báo thị trấn Khoái Châu

(Khu vực giáp xã Bình Kiều)

Km 6+400-

ĐT.383

 

2

Sài Thị

ĐT.377

Thôn Phố Phủ, thôn Thông Quan Thượng, thôn Thông Quan Hạ

Biển báo thị trấn Khoái Châu

(Khu vực Công ty Giầy da)

Km 14+970-

 ĐT.377

Biển báo thị trấn Khoái Châu

(Khu vực giáp xã Phùng Hưng)

Km 17+490-

ĐT.377

 

3

Nguyễn Thiện Thuật

 

Thôn Phố Phủ, thôn Thông Quan Thượng, thôn Thông Quan Hạ

Ngã ba ĐT.383

(Khu vực cầu bệnh viện)

Km 7+900-

ĐT.383

Giáp xã Phùng Hưng

 

4

Triệu Quang Phục

ĐT.383

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.383

(Khu vực cổng thôn Vinh Quang)

Km 6+900-

ĐT.383

Ngã ba ĐT.377

(Khu vực Trường Tiểu học Thị trấn Khoái Châu)

Km 16+250-

ĐT.377

 

5

Nguyễn Kỳ

 

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.377

(Khu vực Trường THPT Khoái Châu)

Km 15+700-

ĐT.377

Trường Phục hồi chức năng

 

6

Bãi Sậy

 

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.377

(Khu vực Trạm bơm Kim Ngưu)

Km 15+900-

ĐT.377

Giáp xã Bình Kiều

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Lương Bằng huyện Kim Động Khoái Châu Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Lương Bằng huyện Kim Động Khoái Châu Hưng Yên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành 28/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Lương Bằng huyện Kim Động Khoái Châu Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND đặt tên đường Lương Bằng huyện Kim Động Khoái Châu Hưng Yên

  • 28/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực