Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 02/12 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 14/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về Tổng quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 164.049.807.169.528 đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 83.001.980.911.916 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 76.735.011.218.789 đồng

Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014: 14.879.483.341.733 đồng, gồm:

Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 9.839.464.164.354 đồng

Chuyển nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã: 5.040.019.177.379 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương: 6.266.969.693.127 đồng

Trong đó, kết dư ngân sách quận, huyện, thị xã: 6.246.920.033.915 đồng

3. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố:

a) Tổng thu ngân sách cấp Thành phố: 57.901.871.059.600 đồng

b) Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 57.881.821.400.388 đồng

Trong đó:

Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã: 14.256.405.342.242 đồng

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2014: 9.839.464.164.354 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp Thành phố: 20.049.659.212 đồng

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Giao UBND Thành phố thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Hướng dẫn cơ chế thu hồi kinh phí đã thanh toán cho các dự án hạ ngầm cáp điện, viễn thông. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xác định đơn giá thu tiền thuê đất chính thức đối với những tổ chức, cá nhân đang tạm tính.

Nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2014./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPHN;
- TT HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- VP TU, VP ĐĐBQH & HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành02/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội 2013

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán thu chi ngân sách Hà Nội 2013

            • 02/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực