Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND về Đề án đặt tên một số tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND đề án đặt tên tuyến đường mới thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TẠI THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đề án đặt tên một số tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-VHXH ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên 08 tuyến đường mới tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Có Đề án đặt tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TẠI THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ, HUYỆN HOÀI ÂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh Bình Định, khóa XI)

TT

Tuyến đường, Ký hiệu loại đường

Điểm đầu - Điểm cuối vị trí

Độ dài (m)

Lộ giới

Tên đường

Quy hoạch

Hiện trạng

01

Nguyễn Tất Thành - Ngã 3 Ân Phong, Ân Tường Đông

Tượng đài chí sĩ Tăng Bạt Hổ - ngã 3 Ân Phong, Ân Tường Đông

480

Lộ giới 18m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 4,5x2=9m

Mặt đường:

BTXM, 6m

Vỉa hè: chưa có

Nguyễn Châu

Hoài Ân - Bình Định

02

Đường ngang vào Cụm Công nghiệp

Lê Quý Đôn - đường Hà Huy Tập

343

Lộ giới 14m

Mặt đường: 7m

Vỉa hè: 3,5x2=7m

Mặt đường:

BTXM, 5m

Vỉa hè: chưa có

Đào Tấn

(1845 - 1907),

Tuy Phước - Bình Định

03

Hà Huy Tập - Gia Trị (xã Ân Đức)

Đường Hà Huy Tập - đường vào nhà ông 3 Tú

415

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(1491 - 1585) Vĩnh Lại - Hải Dương

04

Đường số 6

Nhà ông Lộ - nhà ông Tự

620

Lộ giới 21m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 6,0x2=12m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Huỳnh Thúc Kháng

(1876 - 1947) Tam Kì - Quảng Nam.

05

Ngã 3 Gia Trị (xã Ân Đức) - đường Nguyễn Duy Trinh

Nhà ông Liêm - đường Nguyễn Duy Trinh

550

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Huỳnh Chí

(1940 - 1967)

Hoài Ân- Bình Định

06

Đường 19/4 - ngã 3 đường số 6

Đường 19/4 - nhà ông Tự

321

Lộ giới 12m

Mặt đường: 6m

Vỉa hè: 3,0x2=6m

Mặt đường:

BTXM, 3m

Vỉa hè: chưa có

Ngô Mây

(1929 - 1947)

Phù Cát - Bình Định

07

Đường Phạm Văn Đồng (nối dài)

Ngã 5 Quang Trung - đường Lê Lợi

380

Lộ giới 26m

Mặt đường: 12m

Vỉa hè: 7,0x2=14m

Mặt đường:

BTXM, 14m (Bồn hoa 2m) Vỉa hè: chưa có

Trần Đình Châu

(1915 - 1969) Hoài Ân - Bình Định

08

Ngã 3 Phạm Văn Đồng (nối dài) - Ngã 3 Nguyễn Tất Thành

Nhà ông Phương - nhà ông Nam

220

Lộ giới 18m

Mặt đường: 9m

Vỉa hè: 4,5x2=9m

Mặt đường:

BTXM, 9m (Bồn hoa 1m) Vỉa hè: chưa có

Võ Giữ

(1935 - 1969) Hoài Ân - Bình Định

Tổng cộng: 8 tuyến đường./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND đề án đặt tên tuyến đường mới thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND đề án đặt tên tuyến đường mới thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân Bình Định
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND đề án đặt tên tuyến đường mới thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân Bình Định

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND đề án đặt tên tuyến đường mới thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân Bình Định

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực