Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/NQ-ND

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI I, TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương” với các tiêu chí chính như sau:

- Tổng diện tích thành phố: 111,22 km2.

- Tổng số đơn vị hành chính: 26 đơn vị, trong đó có 17 phường và 09 xã.

- Tổng dân số thành phố: 507.469 người (gồm dân số thường trú: 279.729 người và dân số tạm trú quy đổi là 227.740 người).

- Mật độ dân số, gồm:

+ Mật độ dân số toàn đô thị là 4.594 người/km2.

+ Mật độ dân số khu vực nội thị: 11.926 người/km2.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị: 95,8%.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: 98,4%.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Đề án, trình các Bộ, ngành thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương mở rộng là đô thị loại I, tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo)
- Chính Phủ; báo cáo)
- Bộ Xây dựng; báo cáo)
- Bộ Nội vụ; báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); báo cáo)
- Ban Công tác đại biểu; báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tnh ủy; UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Hải Dương; Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực08/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực08/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND công nhận thành phố Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I Hải Dương

            • 29/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực