Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 kèm theo Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020 TẠI SỐ THỨ TỰ 02 VÀ 05 MỤC II PHẦN B BIỂU SỐ 03 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2018/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 để bổ sung thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu); Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại số thứ tự 05: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 đã bố trí cho Dự án Nắn tuyến đê biển 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao thông, huyện Thái Thụy với số tiền 40.000 triệu đồng, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 của Dự án sau điều chỉnh là 100.000 triệu đồng.

2. Tại số thứ tự 02, điều chỉnh: Tên Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình thành Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu); tổng mức đầu tư là 74.443,9 triệu đồng; tăng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 với số tiền là: 40.000 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 sau khi điều chỉnh của Dự án là 60.000 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách của tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm cho phù hợp tình hình thực tế.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI Kỳ họp bất thường thông qua ngày 16 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực27/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành16/09/2019
       Ngày hiệu lực27/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình

           • 16/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực