Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tiền Giang 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2019; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2019 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp giữa năm 2019

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

b) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 và về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

c) Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

d) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

đ) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch các đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017.

e) Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

g) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

2. Giám sát tại kỳ họp cuối năm 2019

a) Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

b) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

c) Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019.

d) Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

đ) Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề

a) Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 2 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

b) Giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình giám sát quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 tại kỳ họp giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2018
Ngày hiệu lực13/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tiền Giang 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tiền Giang 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành13/07/2018
        Ngày hiệu lực13/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tiền Giang 2019

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Tiền Giang 2019

         • 13/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực