Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 kết quả phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 104/TTr-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua 13 nội dung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 VÀ KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII) ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỎA THUẬN, THỐNG NHẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô đầu tư dự án đường phía Đông đầm Lập An (văn bản số 46/HĐND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018)

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án (đợt 2) (văn bản số 45/HĐND-THKT ngày 29 tháng 3 năm 2018)

3. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1) (văn bản số 49/HĐND-THKT ngày 17 tháng 4 năm 2018)

4. Về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2019 (văn bản số 56/HĐND-THKT ngày 14 tháng 5 năm 2018)

5. Về việc báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế (văn bản số 61/HĐND-THKT ngày 18 tháng 5 năm 2018)

6. Về việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào (văn bản số 18 tháng 5 năm 2018)

7. Về việc trang bị máy tính xách tay cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (văn bản số 62/HĐND-THKT ngày 22 tháng 5 năm 2018)

8. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án năm 2018 (đợt 3) (văn bản số 74/HĐND-THKT ngày 12 tháng 6 năm 2018)

9. Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2) (văn bản số 83/HĐND-THKT ngày 22 tháng 6 năm 2018)

10. Về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 79/HĐND-THKT ngày 22 tháng 6 năm 2018)

11. Về việc chấp thuận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”, dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế (văn bản số 87/HĐND-TH ngày 29 tháng 6 năm 2018)

12. Về việc đề nghị thống nhất hỗ trợ chênh lệch giá giao đất tái định cư cho các hộ dân tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu Bạch Hổ (văn bản số 98/HĐND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)

13. Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ (văn bản số 100/HĐND-THKT ngày 06 tháng 7 năm 2018)./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực12/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 kết quả phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 kết quả phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực12/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 kết quả phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2018 kết quả phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Huế

            • 12/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực