Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP KHÁC, SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO, SỰ NGHIỆP Y TẾ VÀ SỰ NGHIỆP Y TẾ CƠ SỞ CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố như sau:

1. Bổ sung 32 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho các đơn vị:

- Sở Tư pháp: 13 biên chế.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 08 biên chế.

- Sở Thông tin và Truyền thông: 06 biên chế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 biên chế.

2. Bổ sung 15 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau:

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa: 02 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa: 02 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân: 05 biên chế.

- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa: 02 biên chế.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa: 04 biên chế.

3. Bổ sung 54 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Y tế cho Sở Y tế.

4. Bổ sung 11 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Y tế cơ sở cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu101/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrịnh Thị Nga
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực28/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2008/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp Phú Yên

            • 18/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực