Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho người bị thương chết bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 101/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI BỊ THƯƠNG, CHẾT, BỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI THAM GIA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10021/TTr-UBND ngày 21/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ cho người bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về mức hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Mức hỗ trợ đối với người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

a) Đối với trường hợp bị thương

- Trường hợp người có tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán từ bảo hiểm y tế. Các khoản chi phí còn lại không được thanh toán từ Bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác sỹ điều trị).

- Trường hợp người chưa có tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán toàn bộ chi phí y tế trong quá trình sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật, xuất viện (kể cả thuốc phải mua ngoài theo toa chỉ định của bác sỹ điều trị).

Sau khi điều trị, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu đi giám định khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động, được hưởng mức hỗ trợ tương ứng như sau:

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến dưới 21% được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 08 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 10 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 12 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 14 tháng lương tối thiểu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng mức hỗ trợ một lần bằng 16 tháng lương tối thiểu.

b) Đối với trường hợp bị chết

Trường hợp bị chết, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu, thì người chịu trách nhiệm mai táng được nhận tiền mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu và gia đình của người đó được hỗ trợ một lần với số tiền bằng 12 tháng lương tối thiểu. Trong một số trường hợp đặc biệt, người bị chết sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề nghị công nhận liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Đối với trường hợp bị thiệt hại về tài sản

Tổ chức, cá nhân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị hư hỏng về tài sản được thanh toán chi phí sửa chữa thực tế, nếu hư hỏng không còn khả năng sửa chữa, được hoàn trả một khoản tiền tương đương với giá trị trước khi bị thiệt hại (bằng 100% giá trị tài sản). Việc thẩm định giá trị tài sản do Phòng Tài chính tại các địa phương nơi xảy ra hư hỏng tài sản thẩm định giá trị.

4. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách cấp huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này đến các cơ quan, đối tượng liên quan. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Báo LĐĐN, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu101/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho người bị thương chết bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho người bị thương chết bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu101/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho người bị thương chết bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho người bị thương chết bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng Nai

           • 06/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực