Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc nhằm bảo vệ rừng Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2007/NQ–HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12  năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO 5 DÂN TỘC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 963/TTr – UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cứu đói thường xuyên cho các dân tộc đặc biệt khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Thông qua chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể:

1. Đối tượng thụ hưởng chính sách: Hộ đói thuộc 5 dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh, bao gồm: Dân tộc La Hủ, Mảng, Khơ Mú, Cống, Si La đang cư trú tại 3 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ và Than Uyên (gồm cả hộ chỉ có vợ hoặc chồng  là người thuộc dân tộc đặc biệt khó khăn) có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ dưới 100.000 đ/tháng.

2. Mức hỗ trợ: 10 kg gạo/người/tháng

3. Thời gian thực hiện chính sách: Trong 3 năm (Từ năm 2008 đến năm 2010). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008

4. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân, trên cơ sở các đối tượng được bình xét từ cơ sở  hàng năm và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nguồn vốn thực hiện chính sách:

- Kinh phí thực hiện chính sách năm 2008 được sử dụng từ  nguồn ngân sách địa phương.

- UBND tỉnh có trách nhiệm lập đề án trình Chính phủ để có nguồn vốn hỗ trợ thường xuyên cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn những năm tiếp theo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành kế hoạch hỗ trợ; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu103/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc nhằm bảo vệ rừng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc nhằm bảo vệ rừng Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu103/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLỳ Khai Phà
        Ngày ban hành11/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc nhằm bảo vệ rừng Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 103/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc nhằm bảo vệ rừng Lai Châu

            • 11/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực