Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND về quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2017/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 8836/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 131/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Về mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước:

1.1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc thay thế:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản;

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản;

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.

- Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: 10 triệu đồng/văn bản.

1.2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ kinh phí bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

2. Nguồn kinh phí và bố trí dự toán kinh phí thực hiện:

- Kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do cấp nào ban hành thì được ngân sách cấp đó đảm bảo.

- Bố trí dự toán kinh phí thực hiện:

+ Đối với các văn bản quy phạm pháp luật nằm trong chương trình xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân hằng năm, kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được bố trí trong dự toán đầu năm của các cơ quan, đơn vị.

+ Đối với văn bản quy phạm pháp luật phát sinh trong năm, kinh phí thực hiện được cấp bổ sung trong năm.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/12/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu103/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực23/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu103/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực23/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật Quảng Ninh

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực