Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính ph quy định h trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Xét Tờ trình số 7547/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưi tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hi đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi Hội đồng và tưi tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tnh Lâm Đồng như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trữ nước:

a) Đi vi các xã đặc biệt khó khăn, xã 30a, thôn nghèo, xã nghèo: Tổ chức thủy lợi cơ sở đu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 70% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

b) Đối với các xã, thôn còn lại: T chc thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình trữ nước được hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

2. Hỗ trợ tưi tiên tiến, tiết kiệm nước:

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các loại cây trng là chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả được hỗ trợ 25% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/ha.

3. Htrợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương:

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương được hỗ trợ 45% tng giá trị đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bng).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trin khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trc Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định ca pháp luật.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH; VPCP;
- Bộ NN và PTNT,
Bộ Tài chính;
- Cục
kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB
QH đơn v tnh Lâm Đồng:
- UB
MTTQVN tnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các s
, ban, nnh, đoàn thể cấp tnh;
-
TT HĐND, UBXD các huyện, thành phố;
- Đ
ài PT-TH tnh, Báo Lâm Đồng;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm C
ông bảo tnh;
- Chi cục VT, LT tnh;
- Trang TTĐT H
ĐND tnh;
- Lưu: VT, H
S kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu103/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực23/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu103/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực23/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng Lâm Đồng

            • 13/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực