Nghị quyết 103/NQ-HĐND

Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2013 thông qua tổng biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2013 tổng biên chế cán bộ công chức Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức,

Sau khi xem xét Tờ trình số 3381/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 10/07/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014 là: 3.238 biên chế.

Điều 2. Đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ:

1. Phê duyệt 100 biên chế công chức dự phòng năm 2014 cho tỉnh Quảng Ninh để thành lập mới và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giao biên chế công chức cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ninh là: 851 biên chế.

3. Điều chuyển 335 biên chế sự nghiệp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước sang biên chế công chức.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về các nội dung liên quan đến biên chế công chức và thực hiện việc giao biên chế công chức theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu103/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực19/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2013 tổng biên chế cán bộ công chức Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2013 tổng biên chế cán bộ công chức Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu103/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành19/07/2013
        Ngày hiệu lực19/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2013 tổng biên chế cán bộ công chức Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 103/NQ-HĐND 2013 tổng biên chế cán bộ công chức Quảng Ninh

            • 19/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực