Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13

Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2015, 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/2015/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ NĂM 2015, NĂM 2016

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s30/2001/QH10 đã được sa đi, bsung một s điu theo Luật s 83/2007/QH11;

Căn cLuật ban hành văn bn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình ca Chính ph và Báo cáo thm tra ca y ban pháp luật về việc điều chnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2015, năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và năm 2015 các dự án:

a) Nghị quyết của Quc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đi) xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp;

b) Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Luật về thuế xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp;

c) Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

2. Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 dự án Luật ban hành quyết định hành chính.

3. Chuyển dự án Luật quy hoạch từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016).

Điều 2.

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra như sau:

STT

Tên d án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chtrì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1

Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của các Luật về thuế

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTCNS

HĐDT và các y ban của QH

2

Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chtrì thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBTC NS, UB về CVĐXH

3

Luật du lịch

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chỉ trì thành lập

UBVHGDTNTN&NĐ

HĐDT, UBPL, UBKT, UBTCNS, UBQP&AN

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1033/2015/UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1033/2015/UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo11/10/2015
Số công báoTừ số 1039 đến số 1040
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1033/2015/UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1033/2015/UBTVQH13
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo11/10/2015
        Số công báoTừ số 1039 đến số 1040
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực