Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 2020 điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động Tổng cục Thuế


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN DỰ TOÁNKINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 415/TTr-CP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số2175/BC-UBTCNS14 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh dự toán kinh phí đảm bảo họat động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Điều chỉnh 1.464.765 triệu đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triểncủa Tổng cục Thuế để bố trí vốn thực hiện 176 dự ántheo Tờ trình số415/TTr-CP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

2. Điều chỉnh 546.342 triệu đồng từ dự toán chi thường xuyên (kinh phí bảo đảm hoạt động được giao năm 2020) sang dự toán chi đầu tư phát triểncủa Tổngcục Hải quanđể bố trí vốn thực hiện 70 dự ántheo Tờ trình số415/TTr-CP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3. Giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư côngNghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội.

Điều 2

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- VPTW Đảng, VP Chủ tịch nước, VPQH, VP Chính phủ; KTNN;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Lưu: HC, TCNS;
- E pas: 78586

TM.ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1036/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1036/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2020
Ngày hiệu lực21/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1036/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 2020 điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động Tổng cục Thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 2020 điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động Tổng cục Thuế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1036/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành21/10/2020
        Ngày hiệu lực21/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 2020 điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động Tổng cục Thuế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 2020 điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động Tổng cục Thuế

           • 21/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực