Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND mức chi hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2017/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét Tờ trình số 8832/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố.

2. Mức chi:

2.1. Chi cuộc họp ngoài giờ làm việc do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi; các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi.

2.2. Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng (tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 1.300.000đồng/người/tháng/một đường dây nóng.

Các nội dung khác liên quan đến kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các quy định khác do Trung ương và tỉnh ban hành.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo. Kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/12/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực23/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND mức chi hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND mức chi hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực23/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND mức chi hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND mức chi hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Quảng Ninh

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực