Nghị quyết 104/NQ-CP

Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/NQ-CP 2020 Thực hiện nhiệm vụ cấp bách Thái Nguyên từ nguồn tiền lương còn dư


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÒN DƯ ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 83/TTr-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 83/TTr-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ để xây dựng Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo;

c) Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: các PCN, Vụ PL;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2020
Ngày hiệu lực10/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(18/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 104/NQ-CP 2020 Thực hiện nhiệm vụ cấp bách Thái Nguyên từ nguồn tiền lương còn dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/NQ-CP 2020 Thực hiện nhiệm vụ cấp bách Thái Nguyên từ nguồn tiền lương còn dư
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/07/2020
        Ngày hiệu lực10/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (18/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 104/NQ-CP 2020 Thực hiện nhiệm vụ cấp bách Thái Nguyên từ nguồn tiền lương còn dư

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/NQ-CP 2020 Thực hiện nhiệm vụ cấp bách Thái Nguyên từ nguồn tiền lương còn dư

              • 10/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực