Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2018 số người làm việc trong đơn vị hưởng lương từ ngân sách Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HƯỞNG LƯƠNG TRỰC TIẾP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 548/TTr-UBND ngày 14/11/2018; Báo cáo s 488/BC-PC ngày 29/11/2018 của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2019 là: 28.119 người.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- UBKT của Qu
c hội; UBTC-NS của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh ủy;
- TTHĐND; UBND; UBMTTQVN tnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể t
nh;
- VP Tỉnh ủy; ĐĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT H
uyện ủy Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Các Trung tâm: Thông tin, Trung tâm lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT, PC (Công, 120b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2018 số người làm việc trong đơn vị hưởng lương từ ngân sách Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2018 số người làm việc trong đơn vị hưởng lương từ ngân sách Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu104/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2018 số người làm việc trong đơn vị hưởng lương từ ngân sách Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/NQ-HĐND 2018 số người làm việc trong đơn vị hưởng lương từ ngân sách Sơn La

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực