Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Gò Công do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đổi tên đường xã Gò Công Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 9 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GÒ CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết theo Tờ trình số 4687/TTr-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Gò Công và Báo cáo thẩm tra số 98/BC-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Gò Công như sau:

1. Đường hiện hữu, đã đặt tên nay phát triển thêm đoạn mới, giữ tên theo đường cũ gồm các tuyến đường sau:

STT

Đường cũ được nối dài

Tên mới

1

Đường Biên phòng (nối với đường Võ Duy Linh)

Võ Duy Linh

2

Đường Tỉnh 862 (nối với đường Thủ Khoa Huân)

Thủ Khoa Huân

3

Đường Trương Định theo dự án

Trương Định

2. Đặt tên mới các tuyến đường sau

STT

Tên thường gọi

Tên mới

1

Đường Phường 3

Tết Mậu Thân

2

Đường vành đai phía Nam

Trần Công Tường

3

Đường vành đai phía Bắc

Hồ Biểu Chánh

4

Đường Quốc lộ 50 (từ bến xe Sài Gòn đến cầu Sơn Quy)

Từ Dũ

5

Đường khu cán bộ

Hoàng Tuyển

6

Đường hẻm 3 (phường 4)

Nguyễn Trọng Hợp

7

Đường hẻm số 11 (phường 4)

Võ Thị Lớ

8

Đường Hương lộ 3

Nguyễn Thìn

9

Đường Ao Tham Thu

Phùng Thanh Vân

10

Đường Tỉnh 871 (từ ngã tư Bình Ân đến cầu Bà Trà)

Mạc Văn Thành

11

Đường Lăng Hoàng Gia (từ Quốc lộ 50 đến vành đai phía Bắc)

Lăng Hoàng Gia

3. Đổi tên đường

STT

Tên cũ

Tên mới

1

Duy Tân

Lý Thường Kiệt

Gắn việc đặt tên, đổi tên đường với việc điều chỉnh số nhà, tên hẻm thật khoa học, đảm bảo tốt cho việc quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo, thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ).

Giao Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2006/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 105/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/09/2006
Ngày hiệu lực 07/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đổi tên đường xã Gò Công Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đổi tên đường xã Gò Công Tiền Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 105/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành 27/09/2006
Ngày hiệu lực 07/10/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đổi tên đường xã Gò Công Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/2006/NQ-HĐND đổi tên đường xã Gò Công Tiền Giang

  • 27/09/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/10/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực