Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND quy định điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương đã được thay thế bởi Quyết định 18/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2008/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 59/TTr - UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Quy định bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi;

- Điều chỉnh cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng và phí xây dựng; điều chỉnh mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hải Dương.

(Chi tiết quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và tổ chức chỉ đạo thực hiện kể từ ngày 01/01/2009 (riêng mức thu phí vệ sinh môi trường tính theo khối lượng rác thải phát sinh của cơ quan, đơn vị thực hiện từ 01/4/2009).

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Thanh Quyến
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Hải Dương