Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ văn bản và miễn phí lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ miễn phí lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN VÀ MIỄN MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị về việc rà soát, miễn giảm các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản sau:

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND14 ngày 12/7/1997 của HĐND tỉnh Bắc Ninh, khoá XIV về ban hành văn bản quy định về huy động và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông.

- Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 37/2005/NQ-HĐND16 ngày 26/7/2005 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/NQ-HĐND14 ngày 12/7/1997 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIV.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND14 ngày 23/7/1998 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIV về quy định mức thu và sử dụng học phí, tiền xây dựng, lệ phí tuyển sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Miễn các loại phí, lệ phí: Phí an ninh, trật tự; Phí phòng, chống thiên tai; Lệ phí địa chính; Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân cho các đối tượng theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2008.

Các điều trong các văn bản trước đây trái với các nội dung quy định tại Nghị quyết này để bị bãi bỏ/

Điều 4. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu106/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ miễn phí lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ miễn phí lệ phí
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu106/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ miễn phí lệ phí

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 106/2008/NQ-HĐND16 bãi bỏ miễn phí lệ phí

            • 11/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực