Nghị quyết 106/NQ-CP

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề ngh ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại T trình s 9099/TTr-VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2019;

Trên cơ s kết qu biu quyết ca các thành vn Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề ngh xây dựng Nghđịnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp vi các quan liên quan nghiên cu, xây dựng Nghị định trình Chính ph trong tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưng, Th trưng các Cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Ngh quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang b, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, Thư ký Thủ tướng, các Phó thủ tướng, Vụ PL, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu106/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu106/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

            • 20/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực