Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân An Giang


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 730/TTr-BCTĐB ngày 06 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Anh Kiệt, kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và ông Võ Anh Kiệt theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang;
- Sở Nội vụ tỉnh An Giang;
- Lưu HC, CTĐB.
- E-pas: 84750

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1061/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1061/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2020
Ngày hiệu lực11/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1061/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1061/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành11/11/2020
        Ngày hiệu lực11/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân An Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân An Giang

            • 11/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực