Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH KHÓA XIV TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 09-CV/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên ngày 06/11/2020;

Xét Tờ trình số 182/TTr-ĐĐBQH ngày 06/11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Tờ trình số 737/TTr-BCTĐB ngày 10/11/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tính từ ngày 12/11/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Đoàn Thị Hảo được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và bà Đoàn Thị Hảo theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội (KHTC, HC, QT);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên;
- Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: HC, CTĐB.
E-pas: 85128

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1062/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1062/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2020
Ngày hiệu lực12/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1062/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu1062/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành12/11/2020
        Ngày hiệu lực12/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên

            • 12/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực